HURUBĂ, GIUNCA & ASOCIAȚII


Societate Civilă Profesională de Executori Judecătorești

Prima pagin� Atribuþii Competenþã Legislaþie Acte / Formulare Licitaþii Contact Adrese Plăți


Pentru plata debitelor online cu cardul bancar în doi pași puteți accesa butonul Plăți Online sau click pe logo-ul alăturat !!!
Icon securitate LibraPay

Date cu caracter personal

 

 

ACTE NECESARE


În vederea formării dosarelor de executare se vor depune la executorul judecătoresc următoarele acte:
 • cerere de executare;
 • titlul executoriu original sau copie legalizată (Hotărârile judecătorești trebuie legalizate. La cerere, cu împuternicirea expresă a creditorului, cu plata taxei de timbru necesară* și cu plata unui onorariu  care se va stabili împreună cu executorul judecătoresc, SCPEJ poate depune cererea de legalizare și poate ridica exemplarul legalizat, în vederea formării dosarului execuțional);
 • copie buletin de identitate creditor  sau  copie certificat de înregistrare la Registrul Comerțului pentru societăți;
 • împuternicire avocațială (dacă este cazul) sau pentru societăți împuternicire pentru reprezentarea în relația cu executorul judecătoresc;
 • copii legalizate rapoarte de expertiză (dacă este cazul);
 • dovezi privind  cheltuielile de executare (de exemplu: chitanțe, facturi în original  privind xerocopiere, dactilografiere, timbre poștale, transport, onorariu avocat, etc. În lipsa documentelor doveditoare cheltuielile nu vor fi avute în vedere);
 • avans onorariu  care se va stabili împreună cu executorul judecătoresc**;
 • dovada cheltuielilor de executare avansate, direct în contul beneficiarului, pentru obținerea unor informații***, ori pentru operațiuni de carte funciară****.

De asemenea se vor furniza următoarele informații:

 • date privind debitorul:  pentru societăți C.U.I., Nr. înmatriculare Registrul Comerțului,  pentru persoane fizice CNP, date de stare civilă, precum și cu privire la eventualele venituri sau bunuri urmăribile (dacă sunt cunoscute),
 • contul societății  pentru creditor persoană juridică în vederea virării sumelor de bani  ce se vor recupera prin executare,

Pentru comunicarea unei notificări se vor depune următoarele:

 • cerere de comunicare a notificării
 • notificarea în trei exemplare,
 • eventualele acte doveditoare în două exemplare,
 • onorariu  care se va stabili împreună cu executorul judecătoresc**.

* taxele de timbru se pot achita si prin virament Beneficiar: Primăria Tg. Mureș, CIF: 4322823, cont nr. RO76TREZ47621070203XXXXX,  deschis la Trezoreria Municipiului Tîrgu Mureș

** onorariul executorului judecătoresc se poate achita prin virament - Beneficiar: S.C.P.E.J. Hurubă, Giunca & Asociații, CIF: RO 33335029 

Conturi de onorarii:

 - RO68 INGB 0000 9999 0444 6652 deschis la ING BANK N. V. AMSTERDAM, Sucursala București

 - RO85 BREL 0002 0008 5807 0100 deschis la Libra Internet Bank, Sucursala Tîrgu Mureș

*** pentru obținerea informațiilor de la terți:

 • Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Mureș (subordonată Consiliului Județean Mureș, CUI - 17180267), pentru informații de evidență a persoanelor care locuiesc în județul Mureș, cu excepția municipiului Tg. Mureș. Taxă - 5,00 lei/persoană.

 - RO39 TREZ 4762 1G33 0800 XXXX deschis la Trezoreria Tîrgu Mureș.

**** pentru operațiuni de carte funciară   (certificat de sarcini, cod 2.7.6. - Taxă - 10 lei/persoană; eliberare extras C.F. de informare, cod 2.7.2. - Taxă - 25 lei/imobil ; notare urmărire silită imobiliară, cod 2.4.2.  - Taxă - 75 lei/imobil ):

 • O.C.P.I. Mureș (CUI 9941766):

 - RO26 TREZ 4765 0150 3X01 6556 deschis la Trezoreria Tîrgu Mureș.

 • O.C.P.I. Harghita: (CUI 9709805):

 - RO27 TREZ 3515 0150 3X00 5800 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc.


Conturi de consemnări ale S.C.P.E.J. Hurubă, Giunca & Asociații:

! ! ! ! ! În aceste conturi se consemnează sume datorate în dosarele execuționale și garanții de participare la licitațiile organizate de  S.C.P.E.J.  Hurubă, Giunca & Asociații 

 

 - RO58 BREL 0002 0008 5807 0101 deschis la Libra Internet Bank, Sucursala Tîrgu Mureș, cod swift: BRELROBUXXX (pentru plăți în RON) !!!

 

        - beneficiar - S.C.P.E.J. Hurubă, Giunca & Asociații, CIF: RO 33335029 

 

        - explicații - se completează după caz. Exemplu: nume și prenume debitor, dosarul execuțional nr. xxx/xxxx sau garanție de participare la licitație în dosarul execuțional nr. xxx/xxxx)

 

 - RO04 BREL 0002 0008 5807 0200 deschis la Libra Internet Bank, Sucursala Tîrgu Mureș, cod swift: BRELROBUXXX (pentru plăți în EUR) !!!

 

        - beneficiar - S.C.P.E.J. Hurubă, Giunca & Asociații, CIF: RO 33335029 

 

        - explicații - se completează după caz. Exemplu: nume și prenume debitor, dosarul execuțional nr. xxx/xxxx sau preț de adjudecare în dosarul execuțional nr. xxx/xxxx)

 

 - RO36 BREL 0002 0008 5807 0400 deschis la Libra Internet Bank, Sucursala Tîrgu Mureș, cod swift: BRELROBUXXX (pentru plăți în GBP) !!!

 

        - beneficiar - S.C.P.E.J. Hurubă, Giunca & Asociații, CIF: RO 33335029 

 

        - explicații - se completează după caz. Exemplu: nume și prenume debitor, dosarul execuțional nr. xxx/xxxx sau preț de adjudecare în dosarul execuțional nr. xxx/xxxx)

 

 
MODELE CERERI

CERERE DE COMUNICARE A NOTIFICĂRII - P.F.

CERERE DE COMUNICARE A NOTIFICĂRII - P.J.

CERERE DE EXECUTARE (creditor persoană fizică)

CERERE DE EXECUTARE (creditor persoană juridică)

CERERE DE EXECUTARE TITLU EXECUTORIU EUROPEAN

ANGAJAMENT DE PLATĂ (doc)

ANGAJAMENT DE PLATĂ (pdf)
 

 

 

Prima pagin� Atribuþii Competenþã Legislaþie Acte / Formulare Licitaþii Contact Adrese Plăți

   


Webmaster Eugen Hurubă & Adam Mihai Gergely - © 2006 - 2024 S.C.P.E.J. Hurubă, Giunca & Asociații
Toate drepturile sunt rezervate.