HURUBĂ, GIUNCA & ASOCIAȚII


Societate Civilă Profesională de Executori Judecătorești

Prima pagin� Atribuþii Competenþã Legislaþie Acte / Formulare Licitaþii Contact Adrese Plăți


Pentru plata debitelor online cu cardul bancar în doi pași puteți accesa butonul Plăți Online sau click pe logo-ul alăturat !!!
Icon securitate LibraPay

Date cu caracter personal

 

 

ATRIBUȚIILE EXECUTORULUI JUDECĂTORESC


În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuții:
 

1.    Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii.

·        Executări directe       
        - Evacuări
        - Încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
        - Vizitarea minorului
        - Puneri în posesie, grănițuiri, servituți, predări de bunuri etc.

·        Executări indirecte

        - Urmărirea mobiliară a creanțelor
        - Urmărirea imobiliară a creanțelor
        - Popriri

2.   Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare

3.   Comunicarea actelor de procedură

4.   Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe

5.   Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească

6.   Constatarea unor stãri de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă

7.   Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă

8.   Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz

9.   Consultații în legătură cu constituirea actelor execuționale

10. Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența executorului judecătoresc 

 

Prima pagin� Atribuþii Competenþã Legislaþie Acte / Formulare Licitaþii Contact Adrese Plăți

   


Webmaster Eugen Hurubă & Adam Mihai Gergely - © 2006 - 2023 S.C.P.E.J. Hurubă, Giunca & Asociații
Toate drepturile sunt rezervate.