HURUBĂ, GIUNCA & ASOCIAȚII


Societate Civilă Profesională de Executori Judecătorești

Prima pagin� Atribuþii Competenþã Legislaþie Acte / Formulare Licitaþii Contact Adrese Plăți


Pentru plata debitelor online cu cardul bancar în doi pași puteți accesa butonul Plăți Online sau click pe logo-ul alăturat !!!
Icon securitate LibraPay

Date cu caracter personal

 

 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătorești Hurubă, Giunca & Asociații, cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Franz Liszt, nr. 12, CUI RO33335029 (SCPEJ sau „Operatorul”),

în vederea îndeplinirii obligațiilor profesionale raportate la competențele executorilor judecătorești, colectează și prelucrează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Rolul prezentei informări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite.

 

A - CATEGORII DE PERSOANE VIZATE ȘI DATE PERSONALE CE POT FI PRELUCRATE DE CĂTRE SCPEJ:

I – ANGAJAȚI

(1)    Date personale de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu/reședință, CNP, telefon, email, CNP, semnătură olografă și/sau semnătura în format digital). Datele sunt necesare pentru încheierea contractului de muncă și a tuturor actelor și evidențelor necesare și specifice relațiilor de muncă, inclusiv privind operațiunile financiare privind plata drepturilor salariale.

(2)    Date cu caracter personal privind familia, stilul de viață și circumstanțele sociale (detalii despre copii sau persoane în întreținere). Datele sunt colectate în cazul depunerii de către angajat a cererilor de acordare a unor deduceri personale suplimentare privind calcul salariului și reținerilor fiscale.

(3)    Date cu caracter personal privind educația și experiența profesională (educație, calificări, certificări și trening profesional). Datele sunt necesare pentru selecția în vederea angajării și încheierea contractului de muncă și a tuturor actelor și evidențelor necesare și specifice relațiilor de muncă, complexitatea datelor prelucrate fiind determinată în raport cu specificul funcției.

(4)    Date cu caracter personal privind sănătatea (date privind starea de sănătate fizică și psihică sau afecțiunile medicale declarate în chestionarele medicale și care rezultă din analizele medicale efectuate la încheierea contractului de muncă, date medicale cuprinse în raporturi de evaluare medicală periodică realizate de medicina muncii sau din concedii medicale). Datele sunt necesare pentru încheierea contractului de muncă și a tuturor actelor și evidențelor necesare și specifice relațiilor de muncă, inclusiv privind operațiunile financiare privind plata concediilor medicale.

(5)    Detalii personale financiare (informații legate de băncile la care deține conturi). Datele sunt necesare în vederea efectuării plăților privind drepturile salariale.

(6)    Informații cu privire la locația, imaginea și înregistrările video ale persoanelor fizice (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediul SCPEJ). Datele sunt necesare în vederea asigurării pazei și protecției SCPEJ, a îmbunătățirii serviciilor oferite, soluționării reclamațiilor și a oricăror solicitări venite din partea persoanelor interesate.

II – CLIENȚI [creditori, notificatori, ofertanți (procedura de ofertă reală)]

(1)    Date personale de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu/reședință, CNP, telefon, email, CNP, semnătură olografă și/sau semnătura în format digital). Datele sunt necesare pe de o parte, pentru depunerea cererilor de executare silită, a notificărilor sau a ofertelor reale, iar, pe de altă parte, pentru emiterea documentelor fiscale de plată a onorariilor și cheltuielilor de executare (facturi și/sau chitanțe, după caz).

(2)    Detalii personale financiare (informații legate de băncile la care deține conturi). Datele sunt necesare în exercitarea funcției de executor judecătoresc, dacă se impun viramente bancare pentru sumele obținute în cursul executării silite.

(3)    Informații cu privire la locația, imaginea și înregistrările video ale persoanelor fizice (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediul SCPEJ). Datele sunt necesare în vederea asigurării pazei și protecției SCPEJ, a îmbunătățirii serviciilor oferite, soluționării reclamațiilor și a oricăror solicitări venite din partea persoanelor interesate.

III – PERSOANE VIZATE DE PROCEDURI [debitori, notificați, ofertați (procedura de ofertă reală)]

(1)    Date personale de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu/reședință, CNP, telefon, email, CNP, semnătură olografă și/sau semnătura în format digital). Datele sunt prelucrate dintre cele furnizate prin cererile de executare silită, prin titlurile executorii, prin adresele de furnizare de informații solicitate de executorul judecătoresc în cursul executării silite și necesare acesteia, cereri de altă natură adresate executorului judecătoresc, în exercitarea funcției.

(2)    Date cu caracter personal privind familia, stilul de viață și circumstanțele sociale (starea civilă, detalii despre familie/soț/partener/persoane în întreținere). Datele sunt colectate in cazul în care se justifică un interes în aplicarea normelor de drept civil, drept procesual civil sau drept execuțional civil, în exercitarea funcției de executor judecătoresc.

(3)    Date cu caracter personal privind activitățile profesionale sau de afaceri desfășurate de o persoana fizică (venituri realizate, sursa veniturilor, rețineri salariale și categoria reținerilor salariale). Datele sunt necesare în exercitarea funcției de executor judecătoresc.

(4)    Date cu caracter personal privind sănătatea (date privind starea de sănătatea fizică și psihică sau afecțiunile medicale declarate în chestionarele medicale și care rezultă din analizele medicale efectuate la încheierea unui contract de asigurare, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de către asigurat, datele medicale colectate în procesul de despăgubire în cazul unui eveniment asigurat, date medicale cuprinse în hotărâri judecătorești, date medicale cuprinse în raporturi de evaluare). Datele sunt colectate în cazul executării unor titluri executorii specifice domeniului asigurărilor, a unor hotărâri judecătorești care cuprind referiri la persoane puse sub interdicție și la executări silite care implică persoane drepturi de uz, uzufruct sau servitute care trebuie evaluate în vederea despăgubirii.

(5)    Detalii personale financiare (informații legate de băncile la care deține conturi, venituri, sursa veniturilor, facilități fiscale sau beneficii sociale, obligații fiscale, venituri din alte surse). Datele sunt necesare în exercitarea funcției de executor judecătoresc.

(6)    Date privind bunurile deținute (date privind bunurile mobile și imobile deținute de o persoană fizică, chiar și în coproprietate, care face obiectul activității de executare silită). Datele sunt necesare în exercitarea funcției de executor judecătoresc.

(7)    Informații cu privire la locația, imaginea și înregistrările video ale persoanelor fizice (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediul SCPEJ). Datele sunt necesare în vederea asigurării pazei și protecției SCPEJ, a îmbunătățirii serviciilor oferite, soluționării reclamațiilor și a oricăror solicitări venite din partea persoanelor interesate.

IV – FURNIZORI DE SERVICII

(1)    Date personale de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu/reședință, CNP, telefon, email, CNP, semnătură olografă și/sau semnătura în format digital). Datele sunt necesare pentru încheierea contractelor de furnizare de servicii și managementul derulării acestor contracte.

(2)    Date cu caracter personal privind educația și experiența profesională (educație, calificări, certificări și trening profesional). Datele sunt colectate, în cazurile în care pentru încheierea contractelor de furnizare de servicii sunt necesare asemenea verificări.

(3)     Detalii personale financiare (informații legate de băncile la care deține conturi). Datele sunt necesare pentru plata serviciilor furnizate și facturate.

(4)     Informații cu privire la locația, imaginea și înregistrările video ale persoanelor fizice (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediul SCPEJ). Datele sunt necesare în vederea asigurării pazei și protecției SCPEJ, a îmbunătățirii serviciilor oferite, soluționării reclamațiilor și a oricăror solicitări venite din partea persoanelor interesate.

V – TERȚE PERSOANE VIZATE [terți popriți, martori asistenți, terțe persoane în activitatea de executare silită]

(1)    Date personale de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu/reședință, CNP, telefon, email, CNP, semnătură olografă și/sau semnătura în format digital). Datele sunt prelucrate dintre cele furnizate prin cererile de executare silită, prin titlurile executorii, prin adresele de furnizare de informații solicitate de executorul judecătoresc în cursul executării silite și necesare acesteia, cereri de altă natură adresate executorului judecătoresc, în exercitarea funcției.

(2)    Informații cu privire la locația, imaginea și înregistrările video ale persoanelor fizice (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediul SCPEJ). Datele sunt necesare în vederea asigurării pazei și protecției SCPEJ, a îmbunătățirii serviciilor oferite, soluționării reclamațiilor și a oricăror solicitări venite din partea persoanelor interesate.

 

B - SCOPUL IN CARE DATELE PERSONALE SUNT UTILIZATE

SCPEJ, în funcție de categoria de persoane vizate, colectează și prelucrează datele personale în următoarele scopuri:

a)    Gestionare a raporturilor de muncă în relațiile: angajator/angajat; angajator/colaborator;

b)    Gestionare a raporturilor financiar-contabile în relațiile comerciale (emitere de facturi, încasări de sume, emiterea de acte contabile etc.);

c)    Exercitarea atribuțiilor profesionale raportate la competențele executorilor judecătorești;

d)    Raportări interne sau către organele profesiei ori Ministerul justiției;

e)    Efectuarea de analize statistice;

f)    Soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților;

g)       Soluționarea potențialelor litigii, în fața instanțelor sau parchetelor de pe lângă acestea;

h)       Asigurarea măsurilor de securitate necesare (supraveghere video).

 

C - COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR PENTRU SCOPURILE MENȚIONATE, AU CA TEMEI:

ü  Competența executorilor judecătorești, reglementată în principal prin Legea nr. 188/2000, Codul civil și Codul de procedură civilă, dar și prin alte reglementări speciale;

ü  Drepturile și obligațiile angajatorului, potrivit Codului muncii și a altor reglementări speciale;

ü  Interesul legitim al Operatorului, pentru activități precum: efectuarea de analize statistice și raportări interne sau către alte entități ale profesiei ori ale Sistemului judiciar, asigurarea masurilor de securitate necesare etc.

ü  Consimțământul persoanei vizate, în cazurile în care prelucrarea datelor nu este realizată în aplicarea dispozițiilor legii.

 

D - CATEGORIILE DE DESTINATARI CĂTRE CARE SE POT TRANSMITE DATELE PERSONALE COLECTATE:

ü  Participanți la executarea silită(creditori, debitori, terți giranți, creditori intervenienți, instanța de executare, Ministerul public, martori asistenți, experți, interpreți, terți popriți și alți participanți), notificaților sau ofertaților (procedura ofertei reale), după caz;

ü  Furnizorilor de informații necesare exercitării funcției de executor judecătoresc (UAT-uri, ANAF, ITM, angajatori etc.);

ü  Prestatori de servicii;

ü  Instanțe judecătorești sau parchete de pe lângă acestea, organe de urmărire penală, notari publici, avocați, executori judecătorești, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experți evaluatori.

 

E - TRANSFERUL DATELOR PERSONALE INTR-O TARA STRĂINĂ

SCPEJ transferă date personale în alte state doar în situațiile în care participanții la executarea silită, locuiesc, au domiciliul sau reședința în străinătate, ori solicită în scris comunicarea de acte la o adresa indicată din străinătate.

 

F - STOCAREA DATELOR PERSONALE

Datele personale privitoare la angajați vor fi prelucrate pe durata contractului de muncă, ulterior fiind arhivate în condițiile legii. La împlinirea termenelor de păstrare se realizează descărcarea fondului arhivistic, potrivit dispozițiilor legale.

Datele personale necesare selecției de cadre în vederea angajării vor fi prelucrate până la data concursului/angajării anunțate. După acest termen, pentru angajările viitoare, datele personale ale candidaților pot rămâne în baza de date a SCPEJ un termen limitat, acordat de candidat prin consimțământ scris. În lipsa consimțământului ori la împlinirea termenului pentru care a fost dat consimțământul, datele personale vor fi șterse/distruse.

Datele personale privind furnizorii de servicii vor fi stocate pe durata derulării contractelor, ulterior fiind arhivate în condițiile legii. La împlinirea termenelor de păstrare se realizează descărcarea fondului arhivistic, potrivit dispozițiilor legale.

Datele personale privind persoanele cu diferite calități procesuale în activitatea profesională a executorilor judecătorești (participanți la executarea silită, notificați, ofertați, terți popriți etc.), vor fi stocate pe durata derulării executării silite ori a procedurilor date prin lege în competența executorului judecătoresc. Stocarea se realizează în format scris în dosarele constituite sau în registrele instituite de lege și/sau în format electronic în sistemele și programele informatice utilizate. La împlinirea termenelor de păstrare se realizează descărcarea fondului arhivistic, potrivit dispozițiilor legale.

 

G - DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în baza condițiilor specificate în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016 persoanele vizate își pot exercita oricare dintre următoarele drepturi:

(1)    Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Vă permite sa obțineți din partea SCPEJ o confirmare a faptului ca sunt sau nu sunt prelucrate date personale care va privesc, categoriile de date și scopul utilizării lor. În cazul în care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile privind sursa acestora, în cazurile în care nu avem o interdicție legala privind divulgarea sursei.

(2)    Dreptul la rectificare

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.

(3)    Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”

Presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, cum ar fi:

Ø   datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

Ø   datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal:

Ø   prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras.

(4)    Dreptul de a vă retrage consimțământul

Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care privesc persoana vizată a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră, sau poate fi efectuată numai în baza consimțământului.

(5)    Dreptul la restricționarea prelucrării

Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum:

ü   dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date;

ü   datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.

(6)    Dreptul la portabilitatea datelor

Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în cazul în care prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai în măsura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacităților tehnice folosite de Operator.

(7)    Dreptul la opoziție

Presupune că, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal dacă prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim. Prelucrarea de date necesare exercitării profesiei nu se încadrează în această situație, interesul prelucrării datelor fiind unul de autoritate publică

(8)    Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ.

Presupune că aveți dreptul de a solicita o intervenție umană din partea Operatorului, de a va exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

(9)    Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor

(10)  Dreptul de a va adresa justiției

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sau informații suplimentare va puteți adresa executorilor judecătorești din cadrul SCPEJ, prin:

- e-mail la adresa office@executare.eu,

- prin poștă, la adresa Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătorești Hurubă, Giunca & Asociații, 540068 - Tîrgu Mureș, str. Franz Liszt, nr. 12, jud. Mureș sau

- depunând personal o notificare semnată olograf la sediul SCPEJ.

Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:

Web site : http://www.dataprotection.ro/

Email:     anspdcp@dataprotection.ro

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, 010336 - București

Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212 Cabinet Președinte +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60

Actualizarea informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificări importante care pot avea un impact asupra prelucrării datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați periodic pagina web a SCPEJ: www.executare.eusecțiunea „Acte/Formulare“.

 

 

Prima pagin� Atribuþii Competenþã Legislaþie Acte / Formulare Licitaþii Contact Adrese Plăți

   


Webmaster Eugen Hurubă & Adam Mihai Gergely - © 2006 - 2024 S.C.P.E.J. Hurubă, Giunca & Asociații
Toate drepturile sunt rezervate.