HURUBĂ, GIUNCA & ASOCIAȚII


Societate Civilă Profesională de Executori Judecătorești

Prima pagin� Atribuþii Competenþã Legislaþie Acte / Formulare Licitaþii Contact Adrese Plăți


Pentru plata debitelor online cu cardul bancar în doi pași puteți accesa butonul Plăți Online sau click pe logo-ul alăturat !!!
Icon securitate LibraPay

Date cu caracter personal

 

Politica de ReturnareDefiniții

S.C.P.E.J. Hurubă, Giunca & Asociații (SCPEJ), este o societate civilă profesională de executori judecătorești care înregistrează cereri de executare silită, încuviințate de instanța de executare și urmăresc debite datorate de debitori.

Debitorul este persoana care datorează sume de bani, într-un dosar execuțional aflat pe rolul SCPEJ. În dosarul execuțional debitorul poate să plătească direct, sau prin persoane interpuse care efectuează plata în numele debitorului. Indiferent de persoana care efectuează plata, aceasta este numită plătitor (client).

Creditorul este persoana care urmează să primească de la debitor suma datorată de acesta în baza unui titlu executoriu, a cărei executare a fost încuviințată de instanța de executare.

Debitul, este suma datorată de Debitor Creditorului și care include și cheltuielile de executare efectuate sau necesare punerii în executare a titlului executoriu, a cărei executare a fost încuviințată de instanța de executare.

Cheltuielile de executare sunt sumele datorate de Debitor și care cuprind: Sunt cheltuieli de executare: taxele de timbru necesare declanșării executării silite; onorariul executorului judecătoresc, stabilit potrivit legii; onorariul avocatului în faza de executare silită; onorariul expertului și al interpretului; cheltuielile efectuate cu ocazia publicității procedurii de executare silită și cu efectuarea altor acte de executare silită; cheltuielile de transport; alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfășurării executării silite.


Produs

Dupa plata efectuata online cu cardul, serviciile de executare vor fi prestate conform contractului dintre Creditor și executorul judecătoresc, în conformitate cu obligațiile Debitorului, astfel cum sunt prevăzute în cererea de executare, în titlul executoriu și după cum au fost încuviințate de instanța de executare.

Valoarea debitului datorat de Debitor va fi diminuată cu suma plătită, iar Debitorului îi vor fi comunicate prin poștă sau prin mijloace electronice documentele care atestă efectuarea plății și diminuarea sau stingerea obligației de plată a acestuia.


Renunțarea la plată

Plătitorul (clientul) are dreptul sa notifice prin mail la adresa office@executare.eu S.C.P.E.J. Hurubă, Giunca & Asociații că renunță la plată, total sau parțial, în termen de 24 de ore de la efectuarea plății. Renunțarea la plată poate fi întemeiată pe următoarele motive:

  • plată nedatorată;
  • plată dublată;
  • valoare de plată greșită;

S.C.P.E.J. Hurubă, Giunca & Asociații va returna suma plătită, în termen de 5 zile de la notificare, în contul din care a fost plătită.

Pentru comenzile plătite cu cardul suma va fi returnată pe același card utilizat la tranzacționare, în decurs de maxim 3-30 de zile de la acceptarea returului.
 

Prima pagin� Atribuþii Competenþã Legislaþie Acte / Formulare Licitaþii Contact Adrese Plăți

   


Webmaster Eugen Hurubă & Adam Mihai Gergely - © 2006 - 2024 S.C.P.E.J. Hurubă, Giunca & Asociații
Toate drepturile sunt rezervate.